Τι είναι Γιατρός Οργονομιστής

Τα κριτήρια και οι απαιτήσεις για τον γιατρό οργονομιστή

Ο Ράιχ πίστευε ότι οι θεμέλιοι λίθοι πάνω στους οποίους πρέπει να στηρίζεται η εξέλιξη της επιστήμης της Οργονομίας είναι η πλήρης επιστημονική ιατρική κατάρτιση, η ολοκληρωμένη οργονομική εκπαίδευση και η χαρακτηρολογική και βιοφυσική αναδιαμόρφωση για κάθε έναν που αποφασίζει να ασχοληθεί και να υπηρετήσει τον πολλά υποσχόμενο χώρο της ιατρικής Οργονομίας.

Baker webΟ Έλσγουορθ Μπέικερ (Elsworth Baker) ιδρυτής του Α.Κ.Ο.Ο Έλσγουορθ Μπέικερ (στη φωτογραφία), ιδρυτής του Α.Κ.Ο., (Αμερικανικό Κολέγιο Οργονομίας), ακολουθώντας τη θέληση του Ράιχ απέκλεισε από την εκπαίδευση στην ιατρική οργονοθεραπεία άτομα που δεν ήταν γιατροί, εκτός ενός ή δύο φωτεινών εξαιρέσεων καθιερώνοντας, σύμφωνα με τις απόψεις του Ράιχ, την διά βίου εκπαίδευση, την διά βίου αξιολόγηση, τη διά βίου επίβλεψη και τη συνεχή κλινική βοήθεια στην εργασία των γιατρών οργονομιστών, εμπεδώνοντας με αυτό τον τρόπο εξαιρετικά ποιοτικές διαδικασίες, τέτοιες που δεν υφίστανται ούτε στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ένα γεγονός που αποδίδει χαρακτηριστικά το επίπεδο εκπαίδευσης στην Οργονομία όπως το αποκαλύπτει ο Μπέικερ. Ο Ράιχ αντιλαμβανόμενος τους περιορισμούς που υπήρχαν στο χαρακτήρα ορισμένων μαθητών του δεν τους δίδασκε την τελική φάση αποθωράκισης, επειδή γνώριζε ότι δεν είναι ικανοί να χειριστούν τις πολύ έντονες καταστάσεις που εμφανίζονται!

Επιπλέον οργιζόταν φοβερά όταν μη γιατροί ή και γιατροί που είτε με ελλιπή εκπαίδευση είτε χωρίς να έχουν επαφή με το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα στην Οργονομία εμφανίζονταν ως γνώστες της επιστήμης του, ασκώντας κάποιου είδους "οργονοθεραπεία".

Λαμβανομένων υπόψη αυτών των γεγονότων και πολλών άλλων που έχουν συμβεί στη διάρκεια δεκαετιών κι έχουν έρθει στην αντίληψη του Κολεγίου, το Α.Κ.Ο. εκφράζει εδώ και πολλά πολλά χρόνια μέσω άρθρων από γιατρούς οργονομιστές στο "Περιοδικό της Οργονομίας" ή στη διάρκεια εκπαιδευτικών ή άλλων εκδηλώσεων, την έντονη ανησυχία του για τα άτομα εκείνα, τα οποία αν και δεν έχουν τα ποιοτικά εκπαιδευτικά εχέγγυα, νομίζουν ή παριστάνουν ότι ασκούν οργονοθεραπεία σε πάσχοντες οι οποίοι δεν είναι ενήμεροι των συνεπειών που θα υποστούν από "θεραπείες" που κάνουν όσοι δεν διαθέτουν βαθιά γνώση στην Οργονομία και κυρίως δεν πληρούν τα εχέγγυα για να την ασκούν.

Ποια είναι η εκπαίδευση που προσφέρεται από το Α.Κ.Ο.

Το Α.Κ.Ο. παρέχει σε ψυχιάτρους την εξής εκπαίδευση για την ιατρική Οργονομία από κορυφαίους γιατρούς οργονομιστές:

  1. Τις βασικές αρχές της ιατρικής οργονομικής επιστήμης.
  2. Την κλινική αξιολόγηση της δομής του χαρακτήρα.
  3. Την ανάλυση του χαρακτήρα.
  4. Την οργονοθεραπεία.
  5. Την εργαστηριακή εκπαίδευση στην οργονοβιοφυσική.

Στη διάρκεια της διά βίου εκπαίδευσης προσφέρονται:

α) Τα ιατρικά διδακτικά και κλινικά σεμινάρια.
β) Η κλινική επίβλεψη.
γ) Η εργαστηριακή εκπαίδευση στην οργονοβιοφυσική.
δ) Η θεωρητική εμβάθυνση στην οργονομετρία.
ε) Τα σεμινάρια κοινωνικής Οργονομίας.

Σημειώνεται ότι εκτός από την απόκτηση των θεμελιωδών οργονομικών γνώσεων, είναι αναγκαία η χαρακτηρολογική και βιοψυχική αναδόμηση κάθε μελλοντικού γιατρού οργονομιστή.

Οι εκπαιδευόμενοι γιατροί οργονομιστές υποβάλλονται επίσης σε περιοδικές εξετάσεις για την αξιολόγηση της προόδου τους.

Μια εκπαιδευτική προϋπόθεση που δεν είναι διαπραγματεύσιμη αποτελεί η διά βίου εκπαίδευση και αξιολόγηση. Πρόκειται για τα εχέγγυα που είναι οι βασικότεροι πυλώνες διατήρησης των ικανοτήτων κάθε γιατρού οργονομιστή.

Η διακοπή αυτής της δέσμευσης στερεί από τον εκπαιδευόμενο οποιαδήποτε αναγνώριση ή συνεργασία με το Α.Κ.Ο. καθώς και τον τίτλο του γιατρού οργονομιστή.

Το 1973 το ΑΚΟ ίδρυσε την Αμερικανική Επιτροπή Ιατρικής Οργονομίας της οποίας ο ρόλος μεταξύ άλλων είναι να επιβεβαιώνει ότι οι γιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτοί και να ασκούν την ιατρική Οργονομία.

Οι προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτοί από το Α.Κ.Ο. είναι η ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών σπουδών τους και η έγκυρη βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει ένα χρόνο εκπαίδευσης στην ψυχιατρική. Επίσης απαιτείται η φοίτηση για τρία χρόνια στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα σεμινάρια του Α.Κ.Ο τα σχετικά με την ιατρική οργονομία και τη χαρακτηρανάλυση. Επίσης είναι αναγκαία η οργονοθεραπεία του εκπαιδευόμενου από εγκεκριμένο γιατρό οργονομιστή και η επιτυχής ολοκλήρωση προφορικών και γραπτών εξετάσεων.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική που τηρείται αναλλοίωτη εδώ και 40 χρόνια δίνει την αναγκαία ποιότητα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κολεγίου και την ασφάλεια ότι η προσφερόμενη θεραπεία είναι η καλύτερη δυνατή.

Με βάση τα ανωτέρω επίπεδα εκπαίδευσης και συνεχούς αξιολόγησης η ειδικότητα του γιατρού οργονομιστή κατατάσσεται ως μια από τις δυσκολότερες στον κόσμο, αλλά και οι γιατροί οργονομιστές που τηρούν τα εχέγγυα αυτής της εκπαίδευσης ως οι καλύτερα εκπαιδευμένοι, με την αρτιότερη επιστημονική γνώση στο χώρο της Οργονομίας.