2012 Η ιστοσελίδα του ΕΣΟ

Κατά τη Γενική Συνέλευση του Ε.Σ.Ο. στο τέλος του 2011 κατατίθεται η πρόταση που γίνεται ομόφωνα δεκτή να επαναλειτουργήσει ανανεωμένη η ιστοσελίδα του Ελληνικού Συλλόγου Οργονομίας και να δοθεί η ενέργεια των μελών σε αυτή την προσπάθεια, αντί της συνήθους οργάνωσης εκδηλώσεων. Ορίζεται επιτροπή από μέλη του Ε.Σ.Ο. που θα παράγει αλλά και θα ελέγχει το απαιτούμενο έργο.

2012 IstoselidaΣτιγμιότυπο από τις συναντήσεις με στόχο τη διαμόρφωση της ιστοσελίδας του Ε.Σ,Ο.