Μεταγενέστερες εκδόσεις

Βιβλία και Περιοδικά με κείμενα του Ράιχ που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του

 • Selected Writings". ("Ανάλεκτα" - 557 σελίδες. Εκδόθηκε το 1960)>
 • Reich Speaks of Freud". ("Ο Ράιχ μιλά για τον Φρόιντ - 296 σελίδες. Εκδόθηκε το 1967). Στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις Πύλη, με τίτλο "Ο Φρόιντ κι εγώ".
 • "The Journal of Orgonomy", ("Το περιοδικό της οργονομίας"), εκδίδεται συνεχώς από το 1967 (δύο τεύχη ανά έτος), με κείμενα του Ράιχ και συνεργατών του αρχικά και στη συνέχεια με κείμενα επιστημόνων, κυρίως μελών του Αμερικανικoύ Κολεγίου της Οργονομίας. Στην ελληνική γλώσσα "Το περιοδικό της οργονομίας" έχει κυκλοφορήσει με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση μελών του Ελληνικού Συλλόγου Οργονομίας σε 12 τεύχη έως σήμερα.
 • SEX-POL ESSAYS, 1929-1934 (Δοκίμια σεξουαλικής πολιτικής, 1929-1934 – 378 σελίδες. Εκδόθηκε το 1972). Κυρίως αποτελείται από την ένωση τριών βιβλίων του Ράιχ "Διαλεκτικός υλισμός και ψυχανάλυση", "Η εισβολή της σεξουαλικής ηθικής", και "Τι είναι ταξική συνείδηση". Υπάρχουν και ορισμένα άλλα γραπτά του Ράιχ.
 • "Early Writings, Volume One". ("Πρώιμα γραπτά" - 332 σελίδες. Εκδόθηκε το 1975).
 • "Children of the Future". ("Τα παιδιά του μέλλοντος" - 240 σελίδες. Εκδόθηκε το 1983). Στην ελληνική γλώσσα έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αποσπερίτης.
 • "Record of a Friendship – The Correspondence of Wilhelm Reich and A. S. Neil. 1936-1952". ("Το ιστορικό μιας φιλίας: η αλληλογραφία Βίλχελμ Ράιχ και και Α. Σ. Νιλ" - 448 σελίδες. Εκδόθηκε το 1984). Στην ελληνική γλώσσα έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αποσπερίτης με τίτλο: "Η καταγραφή μιας φιλίας: Η αλληλογραφία μεταξύ Βίλχελμ Ράιχ και Α. Σ. Νιλ".
 • "Orgonomic Functionalism", ("Οργονομικός λειτουργισμός"). Περιοδική έκδοση του Μουσείου Ράιχ από το 1990 έως το 1996).
 • "Passion of Youth: An Autobiography, 1897-1922". ("Το πάθος της νιότης: Μια αυτοβιογραφία" - 178 σελίδες. Εκδόθηκε το 1990). Στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις Ρέω.
 • "Beyond Psychology, Letters and Journals, 1934-1939". ("Πέρα από την ψυχολογία" - 256 σελίδες. Εκδόθηκε το 1994). Στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις Ρέω.
 • "American Odyssey: Letters and Journals, 1940-1947". ("Η αμερικανική Οδύσσεια" - 453 σελίδες". Εκδόθηκε το 1999).
 • "Where's the Truth? Letters and Journals 1948-1957". "Πού είναι η αλήθεια;" - 272 σελίδες. Εκδόθηκε το 2012).