Περιοδικά του Ράιχ

"Zeitschrift für Politische Psychologie und Sexualökonomie". Πρόκειται για το περιοδικό που εξέδιδε χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Ernst Parell, με άρθρα δικά του και συνεργατών του με περιεχόμενο επιστημονικό - πολιτικό, το οποίο κυκλοφορούσε στη Νορβηγία. Η διάρκεια έκδοσής του ήταν από το 1934 έως το 1938.

"International Journal of Sex - Economy and Orgone Research" ("Διεθνές περιοδικό σεξουαλικής οικονομίας και έρευνας της οργόνης", 1942-1945). Εκδιδόταν στις ΗΠΑ.

"Αnals of the Orgone Institute", ("Χρονικά του Ινστιτούτου Οργόνης", 1947 - 1949). Εκδιδόταν στις ΗΠΑ.

"Orgone Energy Bulletin", ("Δελτίο οργονοενέργειας", 1949 - 1953). Εκδιδόταν στις ΗΠΑ. 
"Orgone Energy Emergency Bulletin" ("Έκτακτο δελτίο οργονοενέργειας", ένας τόμος, 1950). Εκδιδόταν στις ΗΠΑ. 

"CORE", ("Κοσμική μηχανική της οργόνης", 1954). Εκδιδόταν στις ΗΠΑ.