Τι είναι Οργόνη και τι είναι η Οργονομία

Τι είναι Οργόνη;

Οργόνη είναι η ονομασία που έδωσε ο Βίλχελμ Ράιχ στην πρωταρχική ενέργεια, τις ιδιότητες της οποίας ανακάλυψε και εδραίωσε μετά από δεκαετίες συστηματικής έρευνας, κλινικών παρατηρήσεων και ακλόνητων εργαστηριακών ευρημάτων.

Ο Ράιχ προσδιόρισε τους γενικούς νόμους και αρχές που αφορούν την οργόνη και τη λειτουργία της ως εξής:

  1. Είναι ελεύθερη από μάζα και χωρίς καθόλου αδράνεια.
  2. Βρίσκεται παντού στο Σύμπαν.


Τι είναι η Οργονομία;

Οργονομία είναι η φυσική επιστήμη της oργονοενέργειας και των λειτουργιών της. Η οργονοενέργεια υπακούει σε συγκεκριμένους νόμους. Ο Βίλχελμ Ράιχ περιέγραψε με αξιοθαύμαστη ακρίβεια τη λειτουργία τής οργονοενέργειας και τα αποτέλεσματά της.

Η ενεργειακή θεώρηση των πραγμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένη επιστημονική εξήγηση για την εξέλιξη της ζωής και τη δομή του φυσικού κόσμου, από τη δημιουργία των μονοκύτταρων οργανισμών που ονομάζονται πρωτόζωα, μέχρι τη διαμόρφωση της δομής του Σύμπαντος!

Ενοποιεί και περιλαμβάνει κάθε τομέα της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης, Φυσική, Μετεωρολογία, Βιολογία, Κοινωνιολογία κ.λπ.

Ιατρική οργονομία είναι ο τομέας της οργονομίας που ασχολείται με τις υγιείς ανθρώπινες λειτουργίες, αλλά και την παθολογία τους.