Γλωσσάρι

Άγχος: Η ψυχική αντίληψη του οργανισμού όταν περιορίζεται από μια συστολή, ως αντίδραση στη διαστολή. Η συστολή συνοδεύεται από εξουθενωτική αίσθηση καταπίεσης ή από ασαφή, αδιαμόρφωτη ανησυχία.

Άγχος κοινωνικό: Το άγχος που εκδηλώνεται στην κοινωνική δραστηριότητα ως απόρροια διάλυσης της ατομικής ή κοινωνικής θωράκισης. Δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον ίδιο όρο που υπάρχει Στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Ασθενειών (DSM-IV).

Άγχος οργασμού: Το άγχος που προέρχεται από την τελική και πλήρη παράδοση του οργανισμού όταν αφήνεται στον ακούσιο οργασμικό σπασμό. Παρατηρείται στα τελικά στάδια της ιατρικής οργονοθεραπείας. Το άγχος οργασμού βρίσκεται πίσω από κάθε έκφανση της θωράκισης. Αποτελεί την ψυχική πλευρά της θωράκισης.

Αμυντικοί μηχανισμοί: Συγκεκριμένα μοτίβα ψυχικής λειτουργίας (όπως άρνηση – προβολή – απομόνωση), που παρεμποδίζουν την επίγνωση αντίληψης κάθε εσωτερικού ή εξωτερικού ερεθίσματος που θα μπορούσε να βιωθεί ως άγχος ή συγκινησιακός πόνος.

Αντι- αυταρχισμός: Το κοινωνικό σύστημα που αντιτίθεται τόσο στη νευρωτική (ανορθολογική), όσο και στην ορθολογική εξουσία κάποιας αυθεντίας, όπως αυτή εκφράζεται σε κάθε επίπεδο κοινωνικής οργάνωσης.

Αντίληψη: Η λειτουργία σε όλα τα έμβια συστήματα με την οποία καταφέρνουν να είναι σε επαφή με τον εαυτό τους. Η θωράκιση παρεμβαίνει και διαταράσσει τη λειτουργία της αντίληψης.

Αυταρχισμός: – Το κοινωνικό σύστημα που λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της καταναγκαστικής ηθικής. Επικεφαλής είναι ο πατέρας, ενώ η αυταρχική δομή της οικογένειας αναπαράγεται στο αυταρχικό κράτος.

Βιολογικός πυρήνας: – Το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ), από το οποίο πηγάζει η βιολογική διέγερση προκειμένου να διατηρηθούν οι λειτουργίες της ζωής στον οργανισμό.

Βιοπάθεια: Η διαταραχή παλμού του πλασματικού συστήματος (αποτελείται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα, το κυκλοφορικό και το ορμονικό σύστημα) εξαιτίας της ύπαρξης θωράκισης.

Βιοενέργεια: Η ενέργεια του ζωντανού οργανισμού που του προσδίδει την ικανότητα να λειτουργεί. Είναι ταυτόσημη της βιολογικής οργονοενέργειας.

Βιοψυχιατρική: Η ψυχιατρική υπό το πρίσμα της βιοενεργειακής θεώρησης.

Γενετησιότητα: Ο τρόπος λειτουργίας του αθωράκιστου ανθρώπου. Καθώς δεν υπάρχει σεξουαλική στάση, το οργασμικά ικανό άτομο μπορεί να λειτουργεί με την αρχή της φυσικής αυτορύθμισης.

Διέγερση: Η αντικειμενική κίνηση της βιολογικής οργονοενέργειας στον οργανισμό. Η διέγερση κινείται με διαφορετική ταχύτητα στους διαφορετικούς ιστούς. Η ενέργεια κινείται τόσο σε συγκεκριμένες νευρικές οδούς, όσο και δια μέσου των διαφόρων ιστών του σώματος, αγνοώντας τα δομικά όρια.

Δευτερογενείς ορμές: Διαστρεβλωμένη έκφραση των πρωτογενών ορμών, που προκύπτει από την αποτυχία της θωράκισης να κατακρατήσει καταστροφικές παρορμήσεις.

Επαφή: Η αντίληψη της βιολογικής διέγερσης.

Επαφής έλλειψη: Η απουσία της αντίληψης της βιολογικής διέγερσης.

Επιφανειακό στρώμα: Η επιφάνεια της ανθρώπινης βιο-συναισθηματικής δομής. Το προσωπείο.

Επαφή υποκατάστατη: Η προσπάθεια να πραγματοποιηθεί επαφή όταν η ικανότητα αυθεντικής επαφής έχει διαταραχθεί από τη θωράκιση. Η υποκατάστατη επαφή είναι επιτηδευμένη και τεχνητή, όχι αυθεντική.

Εργασιοδημοκρατία: Η λειτουργική κατάσταση που απορρέει από τις φυσικές, εγγενείς, ορθολογικές εργασιακές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η έννοια της εργασιοδημοκρατίας αντιπροσωπεύει την εγκαθιδρυμένη πραγματικότητα (όχι την ιδεολογική κατασκευή) αυτών των σχέσεων. Αυτή η πραγματικότητα, παρόλο που συνήθως διαστρεβλώνεται από την κυριαρχία της θωράκισης και τον παραλογισμό των πολιτικών ιδεολογιών, εξακολουθεί να βρίσκεται στη βάση κάθε κοινωνικού επιτεύγματος.

Θωράκιση: Ο συνολικός αμυντικός μηχανισμός του οργανισμού που περιλαμβάνει τη χαρακτηρολογική ακαμψία και τη χρόνια μυϊκή συστολή. Η πρωταρχική λειτουργία της θωράκισης είναι η άμυνα απέναντι σε έντονες συγκινήσεις – κυρίως του άγχους, της οργής και της σεξουαλικής διέγερσης – και απέναντι σε αβάσταχτα επώδυνες αισθήσεις. Δείτε χαρακτηρολογική θωράκιση και μυϊκή θωράκιση.

Θωράκιση κοινωνική: Κάθε μορφή κοινωνικής οργάνωσης που περιορίζει την ατομική ελευθερία και υπευθυνότητα. Πυροδοτεί την εμφάνιση των διαμετρικά αντίθετων δυνάμεων του μηχανιστικού και μυστικιστικού τρόπου σκέψης, που εμφανίζονται στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο και εκδηλώνεται με τις ιδεολογικές δυνάμεις της Δεξιάς και Αριστεράς. Η αυταρχική κοινωνική οργάνωση είναι αναγκαία όταν οι άνθρωποι είναι θωρακισμένοι.

Θωράκιση μυϊκή: Το σύνολο των μυϊκών στάσεων (χρόνιων μυϊκών σπασμών) που το άτομο αναπτύσσει προκειμένου να εμποδίσει το βίωμα κάθε συναισθήματος ή αίσθησης, κυρίως του άγχους, της οργής και της σεξουαλικής διέγερσης. Λειτουργικά ταυτόσημη με τη χαρακτηρολογική θωράκιση.

Θωράκιση του χαρακτήρα (χαρακτηρολογική θωράκιση): Το σύνολο των τυπικών χαρακτηρολογικών συμπεριφορών που ένας άνθρωπος αναπτύσσει προκειμένου να εμποδίσει την έκφραση κάθε συναισθηματικής διέγερσης. Η χαρακτηρολογική θωράκιση συνοδεύεται από σωματική ακαμψία και έλλειψη συναισθηματικής επαφής (απονέκρωση). Λειτουργικά ταυτόσημη με τη σωματική θωράκιση.

Ιδεολογία: Σύνολο ιδεών που βασίζεται σε προκαθορισμένο (πχ. μηχανιστικό ή μυστικιστικό) τρόπο σκέψης που δημιουργούν κοινωνική δυναμική όταν εκλφράζονται στο κοινωνικό πεδίο.

Κοινωνικοπολιτική δράση: Η ανορθολογική πολιτική δραστηριότητα που προκύπτει από την μεταβίβαση των ενδοψυχικών συγκρούσεων στην κοινωνική και πολιτική σκηνή.

Κοινωνική (πολιτική) κατηγοριοποίηση των χαρακτήρων: Η μελέτη της κοινωνικοπολιτικής συμπεριφοράς και λειτουργίας υπό το πρίσμα της χαρακτηροδομής.

Λειτουργίες του πυρήνα: Οι λειτουργίες της αγάπης, της εργασίας και της γνώσης, που κυβερνούν την ορθολογική ανθρώπινη ζωή.

Λειτουργική σκέψη: Ο τρόπος σκέψης που βρίσκεται σε αρμονία με τον τρόπο λειτουργίας της φύσης, εν αντιθέσει με το μηχανιστικό τρόπο σκέψης όπου η φύση γίνεται αντιληπτή σαν μηχανή και με το μυστικιστικό τρόπο σκέψης όπου η φύση αντιμετωπίζεται σαν κάτι φοβερά μυστηριώδες και άγνωστο.

Μηχανικό δυναμικό: Εντροπία. Τάση της ενέργειας που παρουσιάζεται στα συστήματα. Η ενέργεια ρέει από το υψηλότερο δυναμικό στο χαμηλότερο. Δείτε οργονομικό δυναμικό.

Μηχανιστικός τρόπος σκέψης: Η μηχανιστική σκέψη βασίζεται στην ιδέα ότι η ύλη και οι αλληλεπιδράσεις της αποτελούν τα δομικά στοιχεία του Σύμπαντος. Αυτό είναι σωστό όταν αναφερόμαστε στα μηχανικά συστήματα. Όμως η μηχανιστική σκέψη είναι τελείως αποδιοργανωτική όταν εφαρμόζεται στη βιολογία.

Μυστικιστικός τρόπος σκέψης: Το σύστημα πεποιθήσεων που βασίζεται στην ιδέα ότι η γνώση της φύσης είναι απροσπέλαστη από τις φυσικές αισθήσεις. Η αντικειμενική βάση του μυστικιστικού τρόπου σκέψης είναι η ύπαρξη θωράκισης που διαστρεβλώνει τις αισθητηριακές αντιλήψεις αποκλείοντας έτσι την άμεση επαφή με τη φύση.

Οργασμός: Ο καθολικός αυθόρμητος σπασμός ολόκληρου του οργανισμού στην κορύφωση του γενετήσιου αγκαλιάσματος. Αυτό το ανακλαστικό είναι κατεσταλμένο από το άγχος οργασμού που κυριαρχεί στα θωρακισμένα άτομα στις κοινωνίες όπου καταπιέζεται η παιδική και εφηβική σεξουαλικότητα.

Οργασμική ανικανότητα: Η έλλειψη οργασμικής ικανότητας. Η οργασμική ανικανότητα είναι το πιο σημαντικό γνώρισμα του σημερινού μέσου ανθρώπου και εξαιτίας συσσώρευσης της ανεκφόρτιστης βιολογικής ενέργειας (οργόνης) στον οργανισμό, αποτελεί την πηγή ενέργειας όλων των βιοπαθητικών συμπτωμάτων και του κοινωνικού ανορθολογισμού. Αποτελεί τη σωματική πλευρά της θωράκισης.

Οργασμική ικανότητα: Είναι η ικανότητα της ολοκληρωτικής παράδοσης στον ακούσιο σπασμό του οργανισμού και η πλήρης εκφόρτιση της διέγερσης στην κορύφωση του γενετήσιου αγκαλιάσματος. Η οργασμική ικανότητα είναι πάντα ανύπαρκτη στα νευρωτικά άτομα. Προϋποθέτει την ύπαρξη ή εγκαθίδρυση της γενετησιότητας, δηλαδή την απουσία κάθε παθολογικής χαρακτηρολογικής ή μυικής θωράκισης. Η οργασμική ικανότητα συνήθως (και εσφαλμένα) συγχέεται με την στυτική ικανότητα και την ικανότητα εκσπερμάτισης. Τόσο όμως η στυτική ικανότητα όσο και η εκσπερμάτιση αποτελούν απλά και μόνο προϋποθέσεις της οργασμικής ικανότητας.

Οργονοενέργεια: Η αρχέγονη κοσμική ενέργεια, που βρίσκεται παντού και είναι αποδείξιμη οπτικά, θερμικά, ηλεκτροσκοπικά και με τη χρήση του μετρητή Γκάιγκερ - Μίλερ. Στο ζωντανό οργανισμό αυτή η ενέργεια είναι γνωστή ως βιοενέργεια, ή ενέργεια της ζωής. Ανακαλύφθηκε από τον Βίλχελμ Ράιχ μεταξύ 1936 και 1940.

Οργονοθεραπεία: Η οργονοθεραπεία διαλύει τη μυική και χαρακτηρολογική θωράκιση κινητοποιώντας τη βιολογική ενέργεια του ατόμου. Με την οργονοθεραπεία απελευθερώνονται καταπιεσμένες βιοφυσικές συγκινήσεις με στόχο αν είναι δυνατόν, την επίτευξη οργασμικής ικανότητας. Δείτε χαρακτηρανάλυση.

Οργονομετρία: Το σύστημα σκέψης που ευθυγραμμίζεται στενά με τη φυσική διαδικασία των λειτουργιών και τις λειτουργικές εξελικτικές διαδικασίες. Η οργονομετρία χρησιμοποιεί την οργονομική ορολογία για να εκφράσει τη λειτουργική διαδικασία.

Οργονομία: Η φυσική επιστήμη που μελετά την οργονοενέργεια και τις λειτουργίες της.

Οργονομικό δυναμικό: Η κίνηση της οργόνης από το χαμηλότερο στο υψηλότερο δυναμικό, σε αντίθεση με το μηχανικό δυναμικό, που κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δείτε μηχανικό δυναμικό.

Οργονομική κοινωνιολογία: Η εφαρμογή του οργονομικού λειτουργισμού στη μελέτη της κοινωνικής εξελικτικής διαδικασίας.

Οργονομικός λειτουργισμός: Η εφαρμογή της λειτουργικής σκέψης στη μελέτη της φυσικής διαδικασίας.

Οργονοτικός παλμός: Ο παλμός της οργόνης στα έμβια και άβια οργονοτικά συστήματα. Είναι μετρήσιμος με τον παλμογράφο. Ο οργονοτικός παλμός συνίσταται από μια φάση διαστολής και μια φάση συστολής.

Ορθολογική πολιτική: Η πολιτική δραστηριότητα που πηγάζει από το βιολογικό πυρήνα. Στόχος της είναι η προστασία της ζωής.

Πολιτική χαρακτηρολογία: Η μελέτη των κοινωνικοπολιτικών τάσεων και συμπεριφορών από τη σκοπιά της χαρακτηρολογίας. Ταυτόσημη με την κοινωνικοπολιτική χαρακτηρολογία.

Προσωπείο: Η επιφάνεια της βιοσυναισθηματικής δομής του θωρακισμένου οργανισμού κάθε ανθρώπου, με το οποίο αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Ταυτόσημο με το επιφανειακό στρώμα και το κοινωνικό προσωπείο. Στους υγιείς ονομάζεται «κοινωνική διαστρωμάτωση».

Πρωτογενής ορμή: Η φυσική αυθόρμητη έκφραση του ανθρώπινου οργανισμού, που πηγάζει από τον βιολογικό του πυρήνα. Βιώνεται και είναι παρατηρήσιμη όταν δεν υπάρχει θωράκιση και δεν υφίστανται εξωτερικές επιβεβλημένες αναστολές.

Σεξ - οικονομία: Το σύνολο της γνώσης στην οργονομία που μελετά την οικονομία της βιολογικής ενέργειας (οργόνη) στον οργανισμό.

Συγκινησιακή πανούκλα: Ο νευρωτικός χαρακτήρας όταν εκδηλώνει καταστροφική συμπεριφορά στην κοινωνική σκηνή.

Τυπική δημοκρατία: Η διαστρέβλωση της εργασιοδημοκρατίας που απορρέει από την κοινωνική θωράκιση.

Χαρακτηρανάλυση: Η θεραπευτική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση της ψυχικής (χαρακτηρολογικής) συνιστώσας της ανθρώπινης θωράκισης. Δείτε οργονοθεραπεία.

Χαρακτήρας: Η συγκεκριμένη βιοσυναισθηματική δομή κάθε ανθρώπου. Ο ατομικός στερεότυπος τρόπος που δρα και αντιδρά ο κάθε άνθρωπος. Η οργονομική αντίληψη του χαρακτήρα είναι λειτουργική και με βιολογική βάση, όχι απλά στατική, ψυχολογική ή ηθική ιδέα.

Χαρακτήρας νευρωτικός: Ο χαρακτήρας που εξαιτίας της χρόνιας βιοενεργειακής λίμνασης, λειτουργεί είτε σύμφωνα, είτε ενάντια στις αρχές της καταναγκαστικής ηθικολογικής ρύθμισης.

Μετάφραση της ψυχιάτρου Τάνιας Ζώτου από την ιστοσελίδα του οργονομιστή ψυχιάτρου Τσαρλς Κόνια (http://charleskonia.com/glossary/).