Προγράμματα Εκπαίδευσης στην Οργονομία

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υπηρεσίες του Αμερικανικού Κολεγίου Οργονομίας

Διαθέσιμα για το κοινό

Ύστερα από πρόσκληση: Σεμινάρια, διαλέξεις και εργαστήρια
Το Αμερικανικό Κολέγιο Οργονομίας (The American College of Orgonomy) δίνει κατά περιόδους διαλέξεις και σεμινάρια στην έδρα του, στο Πρίνστον του Νιου Τζέρσι, όπως και σε άλλες περιοχές. 'Άτομα ή οργανισμοί που ενδιαφέρονται για παρουσίαση κάποιου συγκεκριμένου θέματος θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τον Peter Christ, M.D. στη διεύθυνση του Κολεγίου.

Διαδικτυακός τόπος
Το Αμερικάνικο Κολέγιο της Οργονομίας διαθέτει πλήρη διαδικτυακό τόπο σχεδιασμένο κατάλληλα για να παρουσιάζει στο κοινό την επιστήμη της Οργονομίας και το Αμερικανικό Κολέγιο Οργονομίας. Διατίθενται ποικίλα άρθρα επιλεγμένα από το περιοδικό "The Journal of Orgonomy" χωρίς περικοπές, στα οποία περιλαμβάνονται πολλά ιστορικά ασθενών, που αποδίδουν ικανοποιητικά τη θεωρία και τη μέθοδο της ιατρικής οργονοθεραπείας.

Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο του Κολεγίου είναι επίσης ένα τμήμα ειδήσεων και πληροφοριών σχετικά με το Κολέγιο και τα προγράμματά του.

Εισαγωγικό εργαστηριακό σεμινάριο στην επιστήμη της Οργονομίας
Προσφέρεται περιοδικά δύο ημερών εργαστήριο. Δίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ενδιαφερόμενα άτομα, με ή χωρίς επιστημονική εκπαίδευση, να έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν οργονομικά φαινόμενα μέσω χρήσης μικροσκοπίου και άλλων εργαστηριακών συσκευών.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση περιλαμβάνει επιδείξεις, διαλέξεις και προβολές ταινιών. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου συμπεριλαμβάνει τη μικροσκοπική μελέτη βιόντων, τη φυσική οργάνωση πρωτοζώων από χόρτα, καθώς και εισαγωγή στο Τεστ Αίματος Ράιχ. Η ατμοσφαιρική Οργόνη παρατηρείται και μετριέται θερμικά και ηλεκτροσκοπικά. Παρατηρούνται οι επιδράσεις του συσσωρευτή οργόνης και αναλύονται οι αρχές λειτουργίας του. Διευκρινίζονται επίσης οι αρχές της Οργονομίας για το σχηματισμό του καιρού και την κοσμολογία.

Το εργαστήριο οργανώνεται από τον Δρα Dee Apple, Ph.D. Το διδάσκον προσωπικό περιλαμβάνει τους δόκτορες: Dee Apple, Howard Chavis, Peter Crist, Robert Harman, Raymond Mero και τους εργαστηριακούς βοηθούς Steven Dunlap και Jack Sargent. Το κόστος για την εισαγωγική σειρά μαθημάτων ανέρχεται στα 400 δολάρια. Έντυπα αίτησης είναι διαθέσιμα από το Κολέγιο.

Ανώτερο εργαστηριακό σεμινάριο στην Επιστήμη της Οργονομίας
Το διαρκείας τεσσάρων ημερών Ανώτερο Εργαστηριακό Σεμινάριο παρέχει τη δυνατότητα στον σπουδαστή να εξερευνήσει διεξοδικά την οργονομική βιολογία και φυσική μέσω της άμεσης εμπειρίας και του πειραματισμού. Απευθύνεται μόνο σε όσους έχουν ιατρική ή άλλη επιστημονική εκπαίδευση. Αυτή η σειρά σεμιναρίων είναι προαπαιτούμενο για την πιστοποίηση του εκπαιδευόμενου από την Αμερικανική Επιτροπή Ιατρικής Οργονομίας.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει την αναλυτική μικροσκοπική μελέτη των βιόντων, την παρατήρηση της φυσικής οργάνωσης πρωτοζώων από χόρτα, την ανάπτυξη της ζωής από τη χωρίς μάζα οργονοενέργεια, μια εισαγωγή στο Τεστ Αίματος Ράιχ, και τη μελέτη του αίματος και ιστού ποντικιών με καρκίνο.

Η ατμοσφαιρική οργονοενέργεια παρατηρείται και μετριέται θερμικά και ηλεκτροσκοπικά. Επίσης παρατηρούνται οι επιδράσεις του συσσωρευτή οργονοενέργειας και επιδεικνύονται οι αρχές του. Δίνεται χρόνος για ατομικά ερευνητικά προγράμματα τα οποία παρουσιάζονται εν συντομία την τέταρτη ημέρα.

Το εργαστήριο οργανώνεται από τον Δρα Peter Crist. Ο δόκτορας Charles Konia με τη μακρόχρονη εμπειρία του στην οργονομική έρευνα συνεισφέρει στη διαμόρφωση των ατομικών προγραμμάτων έρευνας. Το κόστος για το Ανώτερο Σεμινάριο είναι 800 δολάρια. Έντυπο αίτησης παρέχεται από το ACO.

Τεστ Αίματος Ράιχ
Το Τεστ Αίματος Ράιχ για την αξιολόγηση της βιοενεργειακής φόρτισης είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση γιατρού και εκτελείται στο Ερευνητικό Εργαστήριο Elsworth F. Baker Oranur, στο Πρίνστον του Νιου Τζέρσι. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Howard Chavis, M.D., στη διεύθυνση του Κολεγίου.

Συνδρομητικό πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Κολεγίου
Το Αμερικανικό Κολέγιο Οργονομίας δέχεται προτάσεις από άτομα που ενδιαφέρονται για την προσφορά του Περιοδικού της Οργονομίας (από το τεύχος 11 έως το πιο πρόσφατο) σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή βιβλιοθήκη πανεπιστημίου. Το κόστος είναι μόνο 75 δολάρια. Στην περίπτωση αποδοχής της δωρεάς το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή η βιβλιοθήκη θα αρχίσουν τη συνδρομή τους στο Περιοδικό της Οργονομίας στη συνήθη τιμή. Εάν σας ενδιαφέρει να μοιραστείτε την εξέλιξη της Οργονομίας με άλλους οργανισμούς επικοινωνήστε με το Κολέγιο.

Προγράμματα εκπαίδευσης διαθέσιμα για επαγγελματίες
Η Αμερικανική Επιτροπή Ιατρικής Οργονομίας είναι μια έγκυρη και υπεύθυνη ομάδα γιατρών της οποίας η βασική λειτουργία είναι ο καθορισμός των προτύπων και ο έλεγχος των προσόντων για την πρακτική εφαρμογή της Ψυχιατρικής και Ιατρικής Οργονομίας. Για να δοθεί η πιστοποίηση από την Επιτροπή Ιατρικής Οργονομίας απαιτείται από τους εκπαιδευόμενους:

  • Να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στην Ψυχιατρική.
  • Να έχουν περάσει τις εξετάσεις της ειδικότητάς τους.
  • Να υποβάλλονται οι ίδιοι σε οργονοθεραπεία δηλαδή σε χαρακτηρολογική και βιοφυσική αναδόμηση από αρμόδιο γιατρό οργονομιστή.
  • Να λάβουν τουλάχιστον τρία χρόνια διδακτικής, κλινικής και εργαστηριακής κατάρτισης από αρμόδιους εκπαιδευτές στην ιατρική οργονοθεραπεία, και,
  • Να περάσουν γραπτές και προφορικές εξετάσεις στην οργονομική θεωρία και πρακτική.

Εκπαίδευση στην Ιατρική Οργονοθεραπεία για γιατρούς
Το Αμερικανικό Κολέγιο Οργονομίας παρέχει εκπαίδευση στην ιατρική Οργονομία για γιατρούς πάνω στις βασικές αρχές της οργονομικής ιατρικής επιστήμης, με την κλινική εκτίμηση της δομής του χαρακτήρα, τη χαρακτηρανάλυση και την ψυχιατρική οργονοθεραπεία.

Η εκπαίδευση συνίσταται από:

  • Προσωπική χαρακτηραναλυτική και βιοφυσική αναδιάρθρωση (προσωπική οργονοθεραπεία του εκπαιδευόμενου).
  • Εργαστηριακά σεμινάρια στη βιολογία και βιοφυσική της οργόνης.
  • Διδακτικά και κλινικά σεμινάρια.
  • Επίβλεψη κλινικών περιστατικών.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και διευθυνόταν αρχικά από τον Elsworth F. Baker, M.D., τον οποίο είχε ορίσει ο Ράιχ το 1950 ως επικεφαλής του προγράμματος εκπαίδευσης των γιατρών οργονομιστών. Το πρόγραμμα σήμερα βρίσκεται υπό τη διεύθυνση του δόκτορα Charles Konia, M.D., προέδρου της Επιτροπής Μόρφωσης και Εκπαίδευσης. Στα μέλη της Επιτροπής περιλαμβάνεται και ο δόκτορας Peter Crist, M.D.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τη φόρμα αίτησης από τον Δρα Charles Konia, M.D., διευθυντή του Ιατρικού Προγράμματος Εκπαίδευσης στην Οργονομία απευθυνόμενοι στη διεύθυνση του Κολεγίου.

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν:

Διδακτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο: Αυτό το σεμινάριο οργανώνεται οχτώ φορές το χρόνο. Αποτελεί προαπαιτούμενο για άτομα που γίνονται δεκτά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σχετικά με τις συγκινησιακές νόσους και τους τρόπους θεραπείας χρησιμοποιώντας ως βάση τη χαρακτηραναλυτική και λειτουργική ενεργειακή θεωρία. Τα μαθήματα διαρκούν τρία χρόνια και είναι υπό την επίβλεψη του Δρα Peter Crist.

Αρχές της Χαρακτηραναλυτικής Τεχνικής: Συνεχές ανά μήνα σεμινάριο για γιατρούς σχετικά με τη χρήση της χαρακτηραναλυτικής τεχνικής υπό τη διεύθυνση του Δρα Peter Crist.

Σεμινάριο Οργονοθεραπείας – Αρχικά στάδια: Μηνιαίο σεμινάριο που εστιάζεται στη διάγνωση του χαρακτήρα ασθενών και βασίζεται στη χαρακτηρολογική και οργονομική θεωρία, υπό τη διεύθυνση του Δρα Charles Konia.

Ανώτερο Τεχνικό σεμινάριο Elsworth F. Baker: Μηνιαίο σεμινάριο που εστιάζεται στη διαχείριση περιστατικών ασθενών και στην τεχνική της ιατρικής οργονοθεραπείας υπό τη διεύθυνση του Δρα Charles Konia.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οργονομίας
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Οργονομίας του Αμερικανικού Κολεγίου Οργονομίας (ΑCO) προσφέρει εκπαίδευση για την εφαρμογή των αρχών της Οργονομίας στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.

Σε δύο κατηγορίες γίνονται δεκτές οι αιτήσεις από υποψηφίους:

1η. Οι σπουδαστές στην Κοινωνική Οργονομία πρέπει να είναι άτομα που ασχολούνται με κλινικά συσχετιζόμενη εργασία σε τομείς που αφορούν τη διαπροσωπική δυναμική και τα προβλήματα που ανακύπτουν σε κοινωνικές δομές, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας με άτομα, οικογένειες και επαγγελματικούς οργανισμούς.
Οι προϋποθέσεις για να εκπαιδευτεί κάποιος σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνουν την αναδόμηση του χαρακτήρα του εκπαιδευόμενου (δηλαδή να κάνει οργονοθεραπεία) με γιατρό οργονομιστή που θα ανήκει στο εκπαιδευτικό προσωπικό του ACO και ολοκλήρωση ή ενεργή συμμετοχή και παρακολούθηση σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανώτατης βαθμίδας σε σχετικό τομέα κοινωνικής παρέμβασης, όπως ψυχολογία, κοινωνική εργασία, νοσηλευτική, συζυγική και οικογενειακή θεραπεία ή οργανωτική ανάπτυξη επιχειρήσεων.

2η. Οι σπουδαστές της Κοινωνικής Οργονομία μπορεί να είναι και άτομα που δεν ασχολούνται με την παροχή θεραπείας, αλλά επιθυμούν να εφαρμόσουν τη γνώση της κοινωνικής Οργονομίας σε ευρεία σειρά πεδίων, όπως είναι για παράδειγμα αυτοί που εργάζονται ως εκπαιδευτικοί, ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη, πολιτικοί, συγγραφείς, επιχειρηματίες, δικηγόροι, μάνατζερ επιχειρήσεων, κ.λπ. Οι προϋποθέσεις για εκπαίδευση στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνουν αναδόμηση του χαρακτήρα του εκπαιδευόμενου (δηλαδή να υποβάλλεται σε οργονοθεραπεία) από εγκεκριμένο γιατρό οργονομιστή και τουλάχιστον ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η διδακτέα ύλη επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις μέσα στον κοινωνικό χώρο με την εφαρμογή των βιοενεργειακών αρχών και αρχίζει με το Διδακτικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Ύστερα από αυτό έπεται το Ανώτερο Διδακτικό Σεμινάριο Κοινωνικής Οργονομίας, διαρκή σεμινάρια κλινικών περιστατικών και επίβλεψη σε ατομικό επίπεδο.

Αφού γίνει η σύσταση από τον θεραπευτή του υποψηφίου, η διαδικασία της εγγραφής αρχίζει με γραπτή αίτηση, που παρέχεται από το ACO. Στη συνέχεια ακολουθεί προσωπική συνέντευξη στην Υποεπιτροπή Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Οργονομία και την Επιτροπή Εκπαίδευσης του ACO που μαζί εγκρίνουν υποψήφιους για εκπαίδευση.

Σεμινάριο στην Οργονομετρία
Το Σεμινάριο στην Οργονομετρία του Αμερικανικού Κολεγίου Οργονομίας είναι διαθέσιμο τόσο σε επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου όσο και σε επιστήμονες άλλων τομέων που έχουν ολοκληρώσει τη σειρά μαθημάτων και έχουν εγγραφεί σε ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κολεγίου. Οι συμμετέχοντες κρίνεται αναγκαίο να προτείνονται από γιατρό οργονομιστή που θα ανήκει στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Κολεγίου και να δώσουν προσωπική συνέντευξη.

Η οργονομετρία είναι η επιστήμη της λειτουργικής σκέψης. Χρησιμοποιεί μια μορφή μαθηματικών που ενσωματώνουν τις ποιότητες μαζί με τις ποσότητες. Δεν απαιτείται εξειδικευμένη εκπαίδευση στα μαθηματικά.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται πέντε φορές το χρόνο, τα απογεύματα Σαββάτου για περίπου δύο ώρες. Τα δίδακτρα είναι 600 δολάρια το χρόνο. Το κόστος της αρχικής αίτησης είναι 100 δολάρια.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές μπορούν να ξεκινήσουν το σεμινάριο οποιαδήποτε στιγμή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το ACO.

Υπηρεσία παραπομπής για θεραπεία
Η υπηρεσία παραπομπής παρέχει θεραπευτές με τα κατάλληλα εχέγγυα για άτομα που επιθυμούν να έχουν θεραπεία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο Κολέγιο μέσω τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ταχυδρομική διεύθυνση
The American College of Orgonomy
P.O. Box 490 
Princeton, New Jersey 08542 USA

Τηλέφωνα
732.821.1144 
Fax 732.821.0174

Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα
http://www.orgonomy.org/