Προβολές

Τα ντοκιμαντέρ "Χώρος για ευτυχία", "Στο ξεκίνημα" και "Το δικαίωμα στη γνώση" με ελληνικούς υπότιτλους προβάλλονται ύστερα από αίτηση προς τον Ελληνικό Σύλλογο Οργονομίας. Μετά την προβολή ακολουθεί συζήτηση με την παρουσία ιατρών εκπαιδευμένων στην Οργονομία.

Ο Ελληνικός Σύλλογος Οργονομίας διοργανώνει εκδηλώσεις με θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Οργονομία. Με την πρωτοβουλία οργανισμών ή ατόμων ο Ε.Σ.Ο. μπορεί να συμμετέχει σε παρόμοιες εκδηλώσεις  στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για εκδηλώσεις στο χώρο της Οργονομίας καταχωρήστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή σημειώστε τη διεύθυνση κατοικίας με το ονοματεπώνυμό σας στο μενού Επικοινωνία.