2011 Ενδοοικογενειακές σχέσεις

Προβολή της ταινίας «You Can't Take It With You»

2011 You cantΣκηνή από την ταινία «You Can’t Take It With You».Γίνεται προβολή της ταινίας «You Can't Take It With You», παραγωγής του 1938, στο ιατρείο της Τάνιας Ζώτου τον Μάρτιο του 2011.

Πρόκειται για μια από τις πλέον αγαπημένες ταινίες του Ράιχ. Είναι μια ταινία που διαπραγματεύεται τη ζωή μιας οικογένειας της οποίας όλα τα μέλη λειτουργούν με βάση τη χαρά της ζωής, την αποδοχή και το σεβασμό της προσωπικότητας του καθενός και των επιλογών του, κάτι που συμβαίνει όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με κάθε άλλο άτομο που σχετίζονται, ενώ κυρίαρχο συναίσθημα στις ενδοοικογενειακές σχέσεις είναι η αγάπη.

Σε αντιδιαστολή παρουσιάζεται μια άλλη οικογένεια. Σε αυτήν απουσιάζει η ουσιαστική επαφή, οι ενδοοικογενειακές σχέσεις είναι τυπικές και η στάση ζωής όπως και η αξιολόγηση των άλλων ανθρώπων καθορίζονται από τον πλούτο.

Μετά την προβολή ακολουθεί ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τον πυρήνα των ανθρώπινων σχέσεων, το δευτερογενές στρώμα και το κοινωνικό προσωπείο.