2003 Η ψυχιατρική oργονοθεραπεία

2003 OmiliaΣτιγμιότυπο από την ομιλία της Θεοδότας Χασάπη (δεξιά) για την ψυχιατρική οργονοθεραπεία. Αριστερά, η δημιουργική και δημοφιλής αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τάσα Σιόμου, της οποίας η θητεία έγραψε ιστορία στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κοζάνη.Η Θεοδότα Χασάπη μιλά στην Κοζάνη με θέμα «Η ψυχιατρική οργονοθεραπεία». Η ανταπόκριση του κοινού είναι εντυπωσιακή. Το Κοβεντάρειο γεμίζει ασφυκτικά και το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο. Σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι οι παραβρισκόμενοι δεν ήθελαν να λήξει η εκδήλωση κάνοντας πολλές ερωτήσεις για θέματα που ανακίνησε η ομιλία της Θεοδότας Χασάπη, επειδή τα θέματα που αναλύθηκαν άγγιζαν άμεσα τα καθημερινά ζητήματα της ψυχο-σωματικής υγείας τους.

Χαρακτηριστικό γεγονός της επιτυχίας της εκδήλωσης, που έγινε στο πλαίσιο εκδηλώσεων του δήμου Κοζάνης από το Τμήμα Προαγωγής Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, είναι ο εκτενής θετικός σχολιασμός που έγινε από την τοπική ημερήσια εφημερίδα «Θάρρος» στις 30 Μαΐου του 2003, από όπου και η φωτογραφία.